Sport aanbod

Acromion specialiseert zich in consultancy en (project)management met sport (bewegen) in de hoofdrol. Daarbij altijd werkend vanuit de ambitie de sportsector te versterken en partners beter op elkaar te laten aansluiten.

Oog voor de wensen van de opdrachtgever en mogelijkheden zien en samenbrengen in een toepasbaar en duurzaam plan zijn daarbij kenmerkend. Acromion maakt daarbij gebruik van een breed netwerk, ook buiten de sportsector. Verschillende sportbonden, NOC*NSF, NISB, brancheorganisatie, onderwijsinstellingen en gemeenten behoren inmiddels tot het netwerk van Acromion. Wanneer een organisatie zich verder wil ontwikkelen, aan verandering toe is of projectmatig tot invoering wil komen, zal de inzet van deskundigheid van buiten de organisatie vanuit ervaring, onafhankelijkheid en objectiviteit vaak gewenst zijn. Acromion biedt deze hulpvraag met een duidelijke visie en persoonlijke manier van benadering en communiceren.

Huidige opdrachten:

Plaats / regio Opdrachtgever Kenmerken Informatie
Oost- en Midden Nederland Dutch Baseball foundation Docent regulier-en speciaal onderwijs www.baseball-foundation.nl
Nieuwegein / landelijk KNBSB Netwerkbundeling, Opleiding en werving www.knbsb.nl
Apeldoorn Robur’58 Technisch coördinator www.robur’58.com

Acromion Dene Guillot

Vanuit verschillende opleidingen op het vlak van management, sport, recreatie en toerisme komt de basis van meer dan twaalf jaar werkervaring in verschillende sport- en recreatieorganisaties. Door het brede netwerk ontstond eind 2008 de vraag om als zelfstandig adviseur aan de slag te gaan en dit te combineren met reeds bestaande hands-on bewegingsactiviteiten.