Scholen

Acromion “In Beweging” biedt honkbal, softbal en Beebal lessen in het regulier- en speciaal onderwijs. Dit doen we onder andere samen met Special Heroes, beeball.nl, de KNBSB en de Dutch Baseball Foundation.

In hoofdlijnen hebben we de volgende twee pakketten.

Introductie tijdens de gymles. We nemen één of meerdere gymles(sen) over en bieden de basisbeginselen van het honk-/ en softbal / Beeball (het gooien, vangen en slaan) aan.

Sportdag. Scholen, gemeenten maar ook veel regionale sportkantoren hebben meestal één of tweemaal per jaar een sportdag. Acromion “In Beweging” kan deze dag organiseren of er onderdeel van uitmaken.

Geef een reactie